Kütahya Böcek İlaçlama, Afyon Böcek İlaçlama, Eskişehir Böcek İlaçlama
Sizi Haşerelerden Kurtaracak BİO VAR!
Bizi Ara

Dezenfeksiyon

Dezenfeksiyon

Bakteri, virüs, algler gibi pek çok türde bulunan mikroorganizmalar insan vücudunda çeşitli hastalıklara sebep olurlar. Özellikle haşere dolu ve kirli alanlarda yaşayanlar daha çok hasta olabilir. Hasta olmayanlar ise bu bölgede bulunan mikroplara karşı bağışıklık kazanmış demektir fakat bu durum burada bulunan insanlar hiç hasta olmayacak demek değildir. Eğer ki farklı bir noktadan güçlü bir mikrop bu alana giriş yaparsa hastalık riski çok yüksektir.

Buna örnek vermek gerekirse veba, farelerden yayılmış bir hastalık olarak bilinir. Fareler, lağım içerisinden gezer ve üzerinde tüm mikropları her yere yayar. Lağıma veya bu gibi kirli ortamlara yakın bölgede yaşayanlar sıkça hastalıklar ile boğuşur. Bazılarının sonuçları ise ölüm ile sonlanır. Bu sebeplerden ötürü dezenfeksiyon işlemi yapmak gerekiyor. Farelerden yayıldığı bilinen hastalıklar arasında veba yer almaktadır. Bir döneme kara veba olarak damgasını vurmuş bu olayın temelinde fareler yatar. Bundan dolayı yalnızca fareler değil, diğer haşere türleri için de dezenfeksiyon işlemi yapılmalıdır.

Dezenfeksiyon Nedir?

Dezenfeksiyon, patojen yani hastalık yapıcı küçük organizmaların yok edilmesi işlemidir. Bu yöntem ile birlikte algler, virüs, bakteri, parazit gibi çeşitli mikroorganizmalar dezenfeksiyon işlemi ile ortadan kaldırılır. Dezenfeksiyon işlemi ile etkisiz hale getirilemeyen hastalık yapıcı organizmalar dahi bulunmaktadır fakat büyük oranda mikroorganizmalar temizlenmektedir.

Tarihi çok eskilere dayanır. Buna örnek vermek gerekirse suyun bakır ve gümüş kaplarda depolanması, suyun ısıtılması gibi uygulamalar tarihte yer tutmuş basit dezenfeksiyon işlemleridir. 1800’lü yıllarda dizanteri, tifo gibi salgın hastalıkların engellenmesinde yavaş kum filtresi gibi arıtma uygulamalarının faydası olduğu belirtilir. Tam anlamı ile dezenfeksiyon ilk olarak 1904 tarihinde tifo salgını esnasında sodyum hipoklorit ile birlikte klorlama yapılarak önlenmesiyle başlamıştır.

Dezenfeksiyon Çeşitleri

Oksidasyon hedefi ile kullanılan başlıca dezenfektanlar arasında mekanik dezenfektanlar, kimyasal dezenfektanlar, fiziksel olarak yapılan dezenfektanlar ve radyasyon ile yapılan dezenfektanlar bulunur. Bu dezenfektanlar arasında en yaygını kimyasal dezenfektanlardır. Dezenfektan etkisi bulunan pek çok kimyasal madde olmasının yanı sıra bu maddeler arasında etkisi, uygulanabilirliği ve uygulama kolaylığı gibi çeşitli şartları sağlayan madde sayısı kısıtlı olmaktadır.

İdeal Dezenfektan Nasıl Olmalı?

Kullanımı kolay sağlamalı.
Renksiz ve kokusuz olmalı.
Organik maddeler aktivitesini tetiklememeli.
Stabil, herhangi pH üzerinde aktif olabilmeli.
Tüm mikroorganizmalara karşı etkili olmalı.
Malzemelere zarar vermemeli.
Toksik yani zehirli olmamalı.
Nötr pH suda çözülmeli.